Kontaktné údaje

LIFTSTAV s.r.o.
Závodná 3
821 06 Bratislava

Tel.:  +421 903 219 111
Tel.:  +421 253 413 026
e-mail:  liftstav@liftstav.sk

VYSLOBODZOVANIE OSÔB 24H.: +421 903 228 481

Fakturačné údaje

LIFTSTAV s.r.o.
Závodná 3
821 06 Bratislava

IČO: 31385851
DIČ: 2020320984
IČ DPH: SK2020320984
IBAN: SK87 1100 0000 0026 2734 0550

Personálne kontakty

Rastislav SLOBODA
konateľ

e-mail: rastislav.sloboda@liftstav.sk
tel.: +421 2 5341 3026

Tibor LENGYEL
konateľ

e-mail: tibor.lengyel@liftstav.sk
tel.: +421 903 416 459

Ing. Marián ŽBIRKA
konštruktér, projektant

e-mail: marian.zbirka@liftstav.sk
tel.: +421 903 436 256

Mgr. Pavol SLOBODA
servis, cenové ponuky, fakturácia

e-mail: pavol.sloboda@liftstav.sk
tel.: +421 903 425 653