Referencie

HODNOTENIE OD ZÁKAZNÍKOV

Po uverejnení inzerátu na výmenu 4 výťahov nám boli doručené požadované dokumenty k výberovému konaniu od 4 uchádzačov, z čoho pre nás vyšla víťazne firma LIFTSTAV. Firma LIFTSTAV jednoznačne preukázala technickú spôsobilosť a serióznosť. Spolupráca na tejto zákazke „od začiatku až do konca“ bola výborná. Od obhliadok, prípravy projektovej dokumentácie, výberu prevedenia výťahov, vypracovania všetkých požadovaných dokumentov až k samotnej realizácii. To sa týka aj kvality produktu, dodržiavania termínov, prístupu a odbornosti pracovníkov LIFTSTAV-u. Naše skúsenosti so servisnou činnosťou sú takisto výborné. Firmu LIFTSTAV by som odporučila každému, kto by potreboval výmenu výťahov. Ide o veľmi zodpovednú a serióznu firmu, ktorú hodnotím s maximálnou spokojnosťou.

Ing. Eva Tomečková, predseda SVB a NP BELOŽIL, Bratislava


LIFTSTAV sme si vybrali po prezentácii viacerých firiem, na základe kvalitne vypracovanej cenovej ponuky, prehľadnej a zrozumiteľnej zmluvy o dielo a prezentácii samotného výťahu. Komunikácia s konateľom firmy bola od samého začiatku na úrovni, na dotazy nám odborne odpovedal, dodržiaval kontrolné dni, termíny a kvalitu. Samotná realizácia bola pod vedením odborných pracovníkov, celkový dojem z prác bol k našej úplnej spokojnosti. Celkovo by som to zhrnula k správnej voľbe, svojim známym by som určite firmu LIFTSTAV odporučila, kvalitou prác aj dodržaním termínov.

Marie Popová, zástupca vlastníkov bytov byt. domu na Veternicovej 12, Bratislava


Spolupráca s Vami bola od A po Z presne taká, akú sme si predstavovali. Otvorená, priama, vysoko profesionálna od všetkých zamestnancov Vašej firmy, či už vo fáze príprav, obhliadok, ale aj vo fáze realizácie, kde sme s Vami ako s jedinou firmou počas komplexnej obnovy nášho domu nemali žiadne problémy. Pri realizácii každý jeden človek, ktorý tu bol od Vás vedel, čo má robiť a ako to má robiť. Aj teraz počas servisnej fázy som rád, že sme sa tak rozhodli a vybrali si Vás na spoluprácu, stačí, že si zavoláme či napíšeme a akékoľvek záležitosti sa riešia, nie je potrebné urgovať Vás. Výťahy ako také sú tiché, spoľahlivé, pekne prevedené a prejavilo sa to aj na spotrebe elektrickej energie. Môj celkový dojem: veľmi veľmi spokojný a firmu LIFTSTAV jednoznačne odporúčam.

Ing. Peter Čižmár, zástupca vlastníkov bytov Kríkova 1-3, Bratislava


LIFTSTAV na Markovej 3 odrovnal konkurenciu najskôr cenou, potom ochotou počúvať nás a potreby domu, prekvapili trpezlivosťou pri konzultovaní projektu a jeho zmenách. Aj keď s prácami začali o 2 týždne neskôr, termín ukončenia prác dodržali. Ako bonus nám pribalili predĺženú záruku, promptný a lacnejší servis. Naďalej s nami komunikujú a odpovedajú na akékoľvek otázky súvisiace s výťahmi.

Stanislav Vician a Martin Skubly, zástupcovia vlastníkov bytov Markova 3, Bratislava


Vašu ponuku na dodanie výťahov sme vyhodnotili ako najlepšiu zo 4 doručených ponúk. Bola najlepšia po každej stránke – cenovej, termínovej aj prevedenia. V porovnaní s inými v nej nebola vytvorená cenová „vata“ pre ďalšie vyjednávanie, čím ste nás už na začiatku presvedčili o serióznosti. Objednali sme u Vás kompletnú dodávku 3 výťahov vrátane projektu. Všetky vzájomne dohodnuté termíny boli z Vašej strany dodržané. Osobitne oceňujeme prístup p. konateľa, ktorý obratom reagoval a riešil všetky problémy, ktoré sa vyskytli, či už v pracovný alebo sviatočný deň. Výsledkom je po estetickej, ale aj technickej stránke veľmi kvalitné dielo. S kvalitou zhotoveného diela vyjadrujeme úplnú spokojnosť. Pokiaľ ide o servis, doteraz sme mali veľmi dobré skúsenosti a aj s touto činnosťou sme spokojní. Podľa našich skúsenosti by sme ďalším potenciálnym záujemcom Vaše služby vrele odporučili.

Ing. Milan Ševera, zástupca vlastníkov bytov a NP Slávičie údolie 10-12-14, Bratislava


Firmu LIFTSTAV ako realizátora celkovej obnovy a následnej údržby výťahov v našom bytovom dome sme vybrali na základe prieskumu trhu a referencií iných správcov. Chcem oceniť profesionálnosť firmy a ich zamestnancov v celom procese, t.j. od návrhu obnovy, poradenstva pri výbere technických častí až po samotnú realizáciu. Priebeh prác, ako aj dodržanie termínov, prebiehalo podľa dohodnutého harmonogramu, bez zbytočných prestojov a obmedzení. Celkovo môžem ohodnotiť spokojnosť so službami, prístupom a prácou firmy LIFTSTAV vychádzajúc z dlhodobej praxe a skúseností v danom obore, pričom chcem odporučiť danú firmu ako aj výsledok ich práce iným správcom, resp. vlastníkom domov.

Ing. Richard Modrák, zástupca vlastníkov bytov a NP Lenardova 14, Bratislava