Výmeny a modernizácie

KOMPLETNÁ VÝMENA VÝŤAHOV

Kompletná výmena pôvodných výťahov za nové je optimálnym riešením, ktoré našim zákazníkom vždy odporúčame. Nové výťahy v plnej miere spĺňajú platné normy STN EN. Ponúkame Vám kompletnú realizáciu výmeny výťahov formou „na kľúč“.

S výmenami výťahov máme bohaté skúsenosti, za posledné roky sme len na území Bratislavy namontovali už viac ako 300 kusov nových výťahov. Výhodou nových výťahov je ich neporovnateľne vyššia úroveň bezpečnosti, vyššia spoľahlivosť, moderné a intuitívne ovládanie, tichý a komfortný chod s plynulým rozjazdom a dojazdom a v neposlednom rade ich nízka energetická náročnosť. Presne týmito vlastnosťami sa vyznačujú aj výťahy značky LIFTSTAV.

Pri kompletnej výmene výťahov v existujúcich budovách našim zákazníkom poskytneme odborné poradenstvo a navrhneme najvhodnejšie technické riešenie nových výťahov. Zameriavame sa najmä na maximálne možné využitie priestoru výťahovej šachty, takže nové výťahy majú spravidla väčšie rozmery kabíny a vyššiu nosnosť. Veľkú pozornosť venujeme aj voľbe správneho pohonu a výberu kabínových a šachtových dverí. Taktiež považujeme za samozrejmosť, že naši zákazníci majú možnosť zvoliť si vlastné dizajnové prevedenie kabíny a dverí, preto ponúkame široké spektrum farebných kombinácií aj rôznych povrchových materiálov. To zaručuje, že vzhľad každého výťahu môže byť jedinečný a bude presne zodpovedať Vašim požiadavkám.

ČIASTOČNÁ MODERNIZÁCIA VÝŤAHOV

Čiastočná modernizácia pomôže odstrániť problémy spojené so starými a technicky opotrebovanými výťahmi, ktoré vykazujú vysokú poruchovosť a nespoľahlivosť. 

Na základe individuálneho posúdenia aktuálneho stavu výťahov Vám vypracujeme konkrétny plán ich modernizácie, ktorý je možné rozčleniť do niekoľkých etáp. Pri modernizáciách výťahov sa v prvom rade zameriavame na najviac opotrebované komponenty, ktoré sú príčinou nevyhovujúceho stavu a nespĺňajú podmienky bezpečnej prevádzky výťahov.

Našim zákazníkom odporúčame začať s výmenou pohonu a elektrickej výbavy výťahu, ktoré spolu tvoria základnú a najdôležitejšiu časť každého výťahu. Až následne odporúčame pristúpiť k modernizácii ostatných častí výťahu vrátane výmeny kabíny. Postupná modernizácia výťahov môže byť vhodným riešením najmä v prípade, ak bytový dom nemá dostatok finančných prostriedkov na kompletnú výmenu výťahov naraz.

Porovnanie pôvodných a nových výťahových komponentov

KABÍNA A OVLÁDAČ V KABÍNE
VÝŤAHOVÝ STROJ
ŠACHTOVÉ DVERE
ROZVÁDZAČ

Rekonštrukcia výťahovej šachty

V prípade potreby zabezpečíme aj kompletnú rekonštrukciu výťahových šácht. Pôvodné pletivové portály je potrebné nahradiť konštrukciou s plnými stenami, ktoré spĺňajú pevnostné a bezpečnostné požiadavky noriem STN EN. Skúsenosti máme aj s vybudovaním kompletne novej výťahovej šachty do bytového domu, ktorý pôvodne výťahom vôbec nedisponoval.