Výmeny a modernizácie

KOMPLETNÁ VÝMENA VÝŤAHOV

Najoptimálnejšie riešenie, ktoré naši zákazníci oceňujú, je kompletná výmena pôvodných výťahov za nové, ktoré v plnej miere spĺňajú platné normy STN EN. Celá realizácia prebieha formou „na kľúč“, čo v praxi znamená, že výťah je po ukončení prác pripravený na okamžité užívanie.

Pridanou hodnotou nových výťahov značky LIFTSTAV je:

 • neporovnateľne vyššia úroveň bezpečnosti
 • vysoká spoľahlivosť
 • jednoduché a intuitívne ovládanie
 • tichý a komfortný chod s plynulým rozjazdom a dojazdom 
 • energetická úspornosť
 • moderný dizajn a kvalitné vysokoodolné povrchy kabín
 • garantovaný pôvod technológie a komponentov s európskou certifikáciou

Každej kompletnej výmene existujúceho výťahu v budove či bytovom dome predchádza dôkladná osobná obhliadka, zameranie, konzultácia so zákazníkom a poskytnutie odborného poradenstva. Následne vypracujeme návrh najvhodnejšieho riešenia. Túto službu poskytujeme úplne bezplatne a nie je viazaná kúpou nového výťahu. Rovnako aj cenová ponuka je pripravená na základe detailnej projekcie a dôsledného zváženia všetkých parametrov.

Pri výmene výťahu sa zameriavame najmä na maximálne možné využitie priestoru výťahovej šachty, pričom nové výťahy majú spravidla väčšie rozmery kabíny a vyššiu nosnosť. Veľkú pozornosť venujeme aj voľbe správneho pohonu a výberu kabínových a šachtových dverí. Svojim zákazníkom prinášame širokú paletu možností pri výbere vlastného dizajnového vyhotovenia kabíny a dverí. Rovnako ponúkame aj rozsiahle spektrum farebných kombinácií a rôznych povrchových materiálov. Vďaka tomu je vzhľad každého výťahu jedinečný a presne zodpovedá zákazníckym požiadavkám.

KOMPLETNÁ VÝMENA VÝŤAHU ZAHŔŇA:

 • demontáž pôvodného výťahu
 • odvoz a ekologickú likvidáciu vzniknutého odpadu
 • kompletný materiál a komponenty nového výťahu
 • dovoz materiálu a dopravné náklady
 • montáž nového výťahu podľa zmluvne zvolenej špecifikácie
 • stavebné a murárske práce vrátane obojstranného zamurovania nových šachtových dverí 
 • protiprachový náter podlahy strojovne a priehlbne šachty
 • priebežné odstraňovanie nečistôt a vyčistenie miesta realizácie po ukončení prác
 • úradnú skúšku výťahu vrátane vydania certifikátu zhody
 • kompletnú sprievodnú technickú dokumentáciu k výťahu
0. etapa

Príprava
Osobná obhliadka, zameranie a posúdenie aktuálneho technického stavu pôvodného výťahu. Konzultácia so zákazníkom a poskytnutie odborného poradenstva. Vypracovanie návrhu najvhodnejšieho riešenia.

1. etapa

Výmena elektrovýzbroje
Kompletná výmena riadiacej a ovládacej časti výťahu. Montáž nového moderného rozvádzača s frekvenčným meničom pre zvýšenie spoľahlivosti a úsporu elektrickej energie. Výmena ovládačov vo všetkých staniciach a výmena ovládača v kabíne. Výmena elektroinštalácie výťahu v strojovni aj vo výťahovej šachte.

2. etapa

Výmena stroja a nosných lán
Montáž nového výťahového stroja s optimalizovaným výkonom, vrátane novej trakčnej kladky. Umiestnenie stroja na nový oceľový podstavec s pružným uložením na elimináciu hlučnosti a vibrácií. Kompletná výmena nosných lán výťahu.

3. etapa

Výmena kabíny
Modernizácia alebo úplná výmena rámu kabíny. Výmena bezpečnostných komponentov, čeľustí a zachytávačov kabíny. Montáž novej kabíny s dizajnom na mieru pre zvýšenie komfortu prepravy. Montáž nových kabínových dverí pre zvýšenie bezpečnosti.

4. etapa

Výmena šachtových dverí
Podľa stavu pôvodných dverí je možná buď ich modernizácia, s výmenou bezpečnostných a zaisťovacích prvkov, alebo inštalácia úplne nových moderných dverí aj so zárubňami na každom poschodí, vrátane ich vybúrania a zamurovania.

5. etapa

Výmena ostatných častí výťahu
Dokončenie komplexnej modernizácie výťahu, formou výmeny vodidiel protiváhy, výmeny obmedzovača rýchlosti s lankom, výmeny nárazníkov a ostatných komponentov podľa potreby. Zosúladenie výťahu s platnými normami a odskúšanie výťahu oprávneným inšpektorom.

ČIASTOČNÁ MODERNIZÁCIA VÝŤAHOV

Čiastočná modernizácia pomôže odstrániť problémy spojené so starými, technicky opotrebovanými výťahmi, ktoré vykazujú vysokú poruchovosť a nespoľahlivosť a nezodpovedajú súčasným európskym normám.

Náš tím pri obhliadke individuálne posúdi aktuálny stavu výťahov a na základe toho vypracuje konkrétny plán ich modernizácie, ktorý je možné rozčleniť na niekoľko etáp. Vďaka rozčleneniu modernizácie na etapy má správa bytového domu priestor na efektívne naplánovanie potrebného rozpočtu a priebehu prác. 

Pri modernizácii výťahov sa kladie hlavný dôraz na výmenu opotrebovaných komponentov, ktoré sú príčinou nevyhovujúceho stavu a nespĺňajú podmienky bezpečnej prevádzky.

Svojim zákazníkom odporúčame začať s výmenou pohonu a elektrickej výbavy výťahu, ktoré spolu tvoria základnú a najdôležitejšiu časť každého výťahu. Až následne odporúčame pristúpiť k modernizácii ostatných častí výťahu vrátane výmeny kabíny.

Porovnanie pôvodných a nových výťahových komponentov

KABÍNA A OVLÁDAČ V KABÍNE
VÝŤAHOVÝ STROJ
ŠACHTOVÉ DVERE
ROZVÁDZAČ

Rekonštrukcia výťahovej šachty

V prípade potreby zabezpečíme aj kompletnú rekonštrukciu výťahových šácht. Pôvodné pletivové portály je potrebné nahradiť konštrukciou s plnými stenami, ktoré spĺňajú pevnostné a bezpečnostné požiadavky noriem STN EN. Skúsenosti máme aj s vybudovaním kompletne novej výťahovej šachty do bytového domu, ktorý pôvodne výťahom vôbec nedisponoval.

VÝSTAVBA NOVEJ VÝŤAHOVEJ ŠACHTY

Pre bytové domy, ktoré vôbec nedisponujú výťahom, ponúkame možnosť kompletnej výstavby novej výťahovej šachty. Konštrukcia aj vzhľad šachty sú naprojektované na mieru pre bytový dom a navrhovaný nový výťah. Realizáciu šachty vieme zabezpečiť vrátane kompletnej inžinierskej činnosti a prípravy podkladov pre stavebné konanie.